Dolphin vill förbättra för personer med lässvårigheter


På Dolphin känner vi oss väldigt stolta över att vara i en position som innebär att vi tar ett socialt ansvar bara genom att göra vårt jobb på ett bra sätt.  Detta faktum gör att vi anstränger oss lite extra för att få saker att hända.  Sedan 2006 har vi etablerat ett program, Corporate Social Responsibility (CSR) inom vårt område.

För Dolphin är Corporate Social Responsibility ett sätt att hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter. Vi har beslutat att göra detta på två sätt:

  • utöka medvetenheten om alternativa tillgängliga format bland personer med läs- och skrivsvårigheter och
  • att erbjuda hjälpmedelsteknologi till subventionerade priser i Afrika och andra utvecklingsländer.

Alternativa format

70% av allt material för läsning kommer i form av tryckt text.  Bara 4% av materialet finns tillgängligt i ett alternativt tillgängligt format, detta innebär att människor med någon form av lässvårighet inte har full åtkomst till 96% av dessa tryckta texter.  Dolphin har i samarbet med organisationer för personer med synskada eller med läs- och skrivsvårigheter runt om i världen skapat en informationsportal www.altformat.com för att uppmärksamma vilka möjligheter som finns för dessa grupper:

  • Personer med synskada, deras familjer och lärare
  • De som har till uppgift att skapa material i tillgängligt format för personer med olika lässvårigheter
  • Personer som är ansvariga för tillgänglighetspolicies.

Subventionerad försäljning i Afrika

Photo of students in Pretoria, South Africa on a training course for the Dolphin PenTillsammans med RNIB och Sightsavers, har Dolphin nöjet att stödja projektet "Sightsavers Dolphin Pen" project genom subventionerad försäljning av kombinerad skärmläsning och förstoring i Afrika.