EasyConverter Storstilsalternativ


Large Print icon

  • Förstorar ditt dokument snabbt och intelligent enligt dina inställningar
  • Välj den typsnittsstorleken du behöver, du kan även tillse att mindre och större storlekar håller sig inom dina minimum och maximum inställningar
  • Välj den textstil och de textfärger som passar dig bäst eller välj att behålla de som finns i dokumentet
  • Välj hur det ska skrivas ut på skrivaren
  • Ta bort tomma rader om det är flera i rad. Hur många det måste vara för att tas bort är en inställning.
  • Möjlighet att ta bort vänsterindentering
  • Välj hur bilder och objekt som inte passar efter omvandling till storsil. Anpassa till sidbredden, Ändra till liggande sida, Skapa som en bilaga eller Skapa insticksblad.
  • Radavståndet kan konfigureras för att passa användarens behov
  • Du har möjlighet att visa både original sidnumren och sidnumren som hör till storstilsdokumentetUtskrift på valfri skrivare
  • Spara storstilsdokumentet till katalog eller bränn ut på CD

Tillbaka till EasyConverter sidan.