Våra kunder


Kunder till Dolphins produkter i Sverige finns inom följande segment:

Syncentraler

Hjälpmedelscentraler

Resurscentra

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Högskola

Universitet

Andra utbildningsorganisationer

Intresseorganisationer

Bibliotek

Talboksbibliotek

Kommuner

Landsting

Andra myndigheter

Produktionsbolag

Förlag

Privatpersoner