Personuppgiftspolicy


Dolphin Computer Access behandlar personuppgifter för sina kunder konfidentiellt oavsett om kunderna har begärt detta eller ej. Läs vår personuppgiftspolicy för ytterligare information om hur vi skyddar de personuppgifter du förser oss med. Förändringar av innehållet i detta policydokument kan komma att ske. I sådana fall publiceras dessa uppdateringar på denna hemsida. Dolphin publicerar alltid gällande personuppgiftspolicy på denna hemsida.

Har du frågor om eller kommentarer kring vår personuppgiftspolicy kontakta oss.

Genom att begära en demonstrationsversion, offert eller att göra en beställning hos Dolphin samtycker du till inhämtning, användning och överföring av din personuppgiftsinformation i enlighet med villkoren i denna policy..

INFORMATION SOM VI INHÄMTAR FRÅN DIG

När du kontaktar, beställer produkter och tjänster från Dolphin kan du bli ombedd att förse oss med viss information om dig själv inklusive ditt namn, dina kontaktuppgifter och kredit-/betalkortsuppgifter. Vi kan också inhämta uppgifter via information som du lämnar genom användning av vår hemsida och som du förser oss med i olika typer av korrespondens såsom meddelande via hemsidan, e-mail och brev. Vi gör allt vi kan för att den personuppgiftsinformation vi lagrar skall vara korrekt. Du kan kontrollera den information vi lagrar om dig genom att om dig genom att kontakta oss och begära ett utdrag över dessa uppgifter. Om du hittar några felaktigheter kommer vi snarast att ta bort alternativt att korrigera felaktig information.

Om du aktivt väljer att delta i vårt Produktförbättringsprogram kommer visst data att inhämtas från din användning av vår programvara. Detta data identifierar inte dig men det reflekterar dina erfarenheter och användning av vår programvara.

SPAM

Vi accepterar inte spam och kommer aldrig att förmedla dina personuppgifter till någon tredje part. Vi skickar inte oombedd e-post till privatpersoner som inte är eller har varit kunder till Dolphin eller som meddelat oss att de inte längre önskar e-postkorrespondens distribuerad från oss. För att återkalla ett medgivande till att vi förser dig med information via e-post använd avregistreringsfunktionen i de e-postmeddelanden där den möjligheten finns. Finns ingen avregistreringsfunktion och du  önskar att bli borttagen från framtida e-post distribution från Dolphin vänligen kontakta oss.

ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Din personuppgiftinformation gör det möjligt för oss att arbeta effektivt med alla slags förfrågningar du inkommer med till oss samt att förse dig med de produkter och tjänster du har begärt från oss. Det gör det också möjligt för oss att ta betalt och kontakta dig kring din beställning, teknisk support och andra ärenden när så är nödvändigt. Vi använder och analyserar informationen vi inhämtar i syfte att administrera, förbättra och utveckla vår verksamhet.

Vi kan komma att använda din personuppgiftsinformation till att kontakta dig för att efterfråga dina åsikter och synpunkter om vår verksamhet samt för att informera dig om viktiga nyheter, förändringar eller utveckling av vår service till våra kunder. Vi kan också komma att använda uppgifterna för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Detta inkluderar uppgraderingar till programvara och andra erbjudanden. När vi kontaktar dig kan det ske via e-post, per brev, telefon eller fax. Meddela oss om du ändrar uppfattning kring om du önskar att bli kontaktad av oss eller inte i framtiden. Vi kan komma att registrera namn och version av din programvara tillsammans med identifikationskoder för hårdvara genererade genom installation av programvaran i syfte för produktaktivering och tekniskt support. I vissa supportfall önskar vi använda vi Remote Support service för åtkomst till din dator i syfte att diagnostisera och lösa tekniska problem. Den information som presenteras för oss i dessa sammanhang kommer endast att användas av oss i syfte att lösa det tekniska problemet och ingen information på din dator kommer att överföras till oss.

Personuppgiftsinformation som du förser oss med kommer att lagras på våra datorer i Sverige och i England. Personal som arbetar för Dolphin utanför Sverige och England kan ha tillgång till dessa datorer och informationen. Personuppgiftsinformationen används för att hantera beställningar och betalningar samt att erbjuda produktsupport. I de fall där du har samtyckt kan information användas till att företag i Dolphin Computer Access Group kan kontakta dig kring produkter och tjänster som bedöms kan vara av intresse för dig. Dolphin kan komma att kontakt dig via e-post, brev, telefon eller fax. Meddela oss om du ändrar uppfattning huruvida du önskar att bli kontaktad av oss eller inte i framtiden.

Om vi inleder samarbete med, säljs eller sammangår med annan verksamhet kan den personuppgiftsinformation du lämnat oss delges våra nya partners eller ägarbolag. Länder utanför EU har inte alltid samma starka lagstiftning inom området personuppgiftsinformation. Vi kommer alltid att försäkra oss om att din information används i enlighet med denna policy. Förutsatt att det inte krävs av gällande lagstiftning kommer vi inte vare sig dela med oss, sälja eller distribuera någon av den information du förser oss med utan ditt samtycke.

COOKIES

Cookies är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies levereras från oss när du besöker vår hemsida. Cookies underlättar inloggning och användning vid framtida besök på hemsidan. De tillåter också oss att följa vår webbtrafik och att anpassa innehållet av hemsidan för dig. Du kan ställa in din webbläsare att avvisa cookies genom att följa anvisningarna i programmets kontrollpanel. Om du väljer att avvisa cookies kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på vår hemsida.

SÄKERHET OCH KVARHÅLLANDE AV DATA

Vi använder oss av säkerhetsredskap för att skydda din information från otillåten åtkomst, olaglig användning, oavsiktlig förlust av data, förstörelse eller annan skada. Vi kommer att behålla din personuppgiftinformation under en skälig tid alternativt så länge som lagstiftning tillåter.

ÅTKOMST OCH UPPDATERING

Du har rättighet att få se ett utdrag på den information som vi har lagrad om dig. Skulle din personuppgiftsinformation visa sig vara felaktigt kan du be oss att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och hålls uppdaterade.

FÖRÄNDRINGAR AV VÅR PERSONINFORMATIONSPOLICY

Eventuella framtida förändringar av vår personinformationspolicy kommer att publiceras på vår hemsida www.YourDolphin.com. Uppgift om senaste uppdatering visas längst ned i texten.

KONTAKT

Alla kommentarer och förfrågningar relaterade till vår användning av din personuppgiftinformation är välkomna och skall adresseras till verkställande direktören, Dolphin Computer Access AB, Box 132, 521 02  FALKÖPING eller via e-mail till: office@dolphinse.com

Senast uppdaterad: 2010-04-16