EasyReader Express


Levererar material i DAISY-format!

Läs material i DAISY-format från de organisationer som nu använder EasyReader Express i samband med distribution av böcker och annat material. DAISY-information som levereras av EasyReader Express är tillgänglig för personer med synskada eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Få ut än mer av DAISY med en full licens av EasyReader!

EasyReader Express spelar endast det material som levereras tillsammans med uppspelningsprogrammet. Det är inte möjligt att öppna annat DAISY-material i EasyReader Express. Med en full licens av EasyReader är det möjligt att spela vilket DAISY-material som helst ur det stora utbud som finns tillgängligt. Utöver material i DAISY-format kan du även spela upp textfiler, HTML-filer, NIMAS-böcker och Bookshare-böcker.

En full licens av EasyReader innehåller flera extra funktioner och finesser såsom:

Bild på röstfliken i EasyReaderBokröst: Välj önskad uppspelningsröst i EasyReader ( "Min uppspelningsröst"), ändra uppspelningshastighet, tonhöjd och volym på uppspelningsrösten.

Stilar: Ändra färg på text och bakgrund i läsfönstret i EasyReader så att färgkombinationerna blir enligt dina önskemåll.

Bild på bokmärkesikonen i EasyReaderBokmärken: Med funktionen bokmärke kan du lägga till bokmärken och tillhörande anteckningar till de delar av din bok som du snabbt vill kunna hoppa mellan.

Talstöd: För ökad tillgänglighet finns funktionen Talstöd som läser upp menyer, knappar och reglage inuti EasyReader.

Bild på sökikonen i EasyReaderSökfunktionen: Med hjälp av fliken Sök kan du söka efter ord och meningar i det aktuella materialet. När du har sökt efter ett ord eller en fras visas alla förekomster i den ordning som de förekommer i innehållet.

Lär dig mer om EasyReader på Dolphins hemsida.

Knappen Köp EasyReader  Knappen Prova en demoversion av EasyReader

Leverera DAISY med EasyReader Express

DAISY är ett snabbt växande alternativt tillgängligt format. Att leverera information i DAISY-format är enkelt. Det innebär också att informationen levereras i ett format som är tillgängligt för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och personer med synskada.

Intresserad att veta mer? Kontakta din Dolphin-leverantör eller oss på Dolphin direkt.