Dolphins produktlösningar


Traditionellt sett består datorbaserade hjälpmedelsprogram av skärmläsare eller förstoringsprogram. Dolphin kan även erbjuda en kombinerad lösning som levererar kraftfullt talstöd, förstoring och punktskrift i en och samma programvara - Supernova. Detta ger användaren många fördelar, t.ex. att man enkelt kan anpassa den hjälp man av programvaran i sin datoranvändning. Vilka funktioner man behöver använda kan t.ex. bero på arbetsuppgifternas natur.

Oavsett om du är i skolan, hemma, på jobbet eller på resande fot, Dolphins mål är att erbjuda våra kunder oberoende, tillgänglighet och mobilitet. Dolphin erbjuder lösningar som fungerar på stationära och bärbara PC inklusive nätverksmiljöer. De flesta Dolphin program är också tillgängliga på ett USB minne. Dolphin Pennan låter dig köra dina Dolphin Access program direkt från det portabla USB minnet på valfri PC.

Personer med läs- och skrivsvårigheter eller med en synskada har användning för våra verktyg för alternativa tillgängliga format. Det är enkalt att konvertera och läsa upp textbaserat material till punktskrift, ljud eller digitala talböcker.