Dolphin Bookshelf - Helhetslösning för alla med läs- och skrivsvårigheter

SaySo - the reading and writing toolbar for dyslexia