Nytt stöd för punktdisplayer till Dolphin SuperNova v12.08

Humanwares 2:a generation Brailliant BI & the HIMS Braille Edge 40

26th Jul, 2012

Brailliant BI Dolphin har jobbat tillsammans med tillverkare av punktdisplayer för att stödja den senaste hårdvaran i SuperNova. Användare av de nya punktdisplaymodellerna kan nu dra nytta av funktionerna för punktdisplay i SuperNova. Dessa punktskriftsfunktioner är fullt synkroniserade högkvalitativt talsyntesstöd till Windows applikationer.

Punktdisplayen kan skriva direkt till Windowsapplikationer via punkttangentbordet på 3 av de 4 nyligen supportade modellerna. Skriv in punktskrift och SuperNova tar hand om den underliggande översättningen från punktskrift till text. SuperNova har stöd för in- och utmatning av punktskrift samt för punkttabeller i flera olika språk.

"Vi har arbetat tillsammans med tillverkare för att säkerställa att knapparna på punktdisplayerna utför de förväntade skärmläsningsfunktionerna. Användare kan också ändra definitionerna för punktdisplayknapparna om de behöver." Säger  Dave Williams, Blindness Product Manager på Dolphin.

Punktdisplayer som vi nyligen har lagt till stöd för i SuperNova:Brailliant BI

* HIMS Braille Edge 40

* Humanware Brailliant 2nd generation BI 32, BI 40 and B80

Se denna Knowledgebase atricle för att anpassa SuperNova 12.08 för någon av de nya punktdisplayerna:

Knowledgebase Article Number: Q0407 - Support for the Humanware Brailliant B Series Braille Device (informationen är på Engelska).

Ingen tidigare kunskap om punktskrift krävs för att supporta en användare att använda en punktdisplay med SuperNova. se Dolphin Training Academy (informationen är på Engelska).