logo

SuperNova

Kombinerat skärmläsnings- och förstoringsprogram

< produktöversikt

Nyheter i denna version av SuperNova Access Suite ?


Läs om den senaste uppdateringen: release notes för 15.01

Nyheter i SuperNova v14 (released: 19/07/2014)

Bild på Bookshelf-fliken i SuperNovas kontrollpanelLäs vad du vill hur du vill med denna uppgradering av SuperNova skärmförstoring och skärmläsningfrån Dolphin:

 

Bokhylla

Med den nya Bokhylla-funktionen kan du enkelt ladda ned böcker och tidningar från olika innehållsleverantörer som t.ex. MTM Legimus och Legimus taltidningar dirket inifrån SuperNova. Du får smidig åtkomst direkt till online-bibliotektet via Bokhylla-fliken i SuperNovas kontrollpanel. Bokhyllan innehåller också knappar för att snabbt kunna hoppa till dina RSS nyhetsflöden, podcasts och internet radiostationer du är intresserad av.

Bild på kontrollpanelen i SuperNova med den nya Bookshelf-fliken markerad

Upptäck Bokhylla-funktionen i vår korta videopresentation (engelsk).

Öppna böcker och tidningar
Tryck "Böcker" i Bokhylla-fliken för att:

Bild på förteckning över online-bibliotek.

Notera att för många online-bibliotek behövs ett användarkonto för att komma åt innehållet i biblioteket. För online-bibliotek där man behöver att användarkonto visar SuperNova automatiskt en dialogruta för inloggning. Markera kryssrutan "Kom ihåg mig" i dialogrutan för att slippa mata in dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker ett sådant online-bibliotek. Saknar du eller har du glömt dina inloggningsuppgifter ta kontakt direkt med biblioteket för att registrera dig eller för att få dina inloggningsuppgifter skickade på nytt. För att logga ut från ett bibliotek, markera det i listan och tryck sedan på "Logga ut"-knappen.

Med pil- och ENTER-tangenterna kan du navigera bland titlarna i ett bibliotek på kategorinivå. Du kan också trycka ALT+S för att söka efter en specifik titel eller författare. När du har hitta den titel du söker tryck ENTER för att öppna dialogen med bokinformation, dialogen innehåller en "Nedladdning"-knapp. Genom att trycka på den knappen laddas boken ned till din dator så att du sedan kan läsa den precis när du önskar. När nedladdningen är genomförd presenteras en "Skicka till"-knapp. Med hjälp av denna knapp kan du snabbt och enkelt skicka boken till en bärbar uppspelningsenhet som du anslutet till din dators USB-port.

Läsaren i SuperNova

När du öppnar en bok eller tidning med i SuperNova presenteras texten i ett läsfönster. I läsfönstret använder du navigeringstangenterna i SuperNova för att flytta runt i texten. T.ex. H för att gå till nästa rubrik, P för nästa stycke och TABB för nästa länk.
Om boken eller tidningen innehåller ljud, startar och stannar du uppspelningen av ljudet med hjälp av F5-tangenten.

Bild på läsfönstret i SuperNova

Podcasts, nyheter och radio
Bokhylla-funktionen i SuperNova innehåller knappar för att enkel åtkomst till podcast-, RSS nyhetsflöden och internet radiostationer. Tryck "Lägg till"-knappen i respektive lista för att hitta de olika tjänsterna. När du söker efter podcast-avsnitt, nyhetsflöden eller en internet radiostation som du är intresserad av tryck ENTER då öppnas den i en associerad Windows-applikation.

Skanna och läs

Den nya skanna och läs funktionen i SuperNova används när du behöver åtkomst till tryckt text på papper eller text som är inbäddad i en PDF-fil med hjälp av optical character recognition (OCR). detta är användbart vid de tillfällen när innehållet man behöver läsa inte finns i ett format som är tillängligt för dig.

"Skanna och läs"-knappen i Bokhylla-fliken ber dig att välja antingen skanner eller skanna från en fil som finns på din dator.

Bild på knappen Skann och läs i SuperNovas kontrollpanel

Du kan även OCR-behandla en PDF-fil i tillgängligt format från AdobeReader genom att trycka CAPS+NUMPAD PLUS.

Upptäck Skanna och läs-funktionen i vår korta videopresentation (engelsk).


 

Tryckskärmstöd - förstoring

Enkla gester med en-, två och tre-finger erbjuder dig som använder förstoringsfunktioner för attanvända de senaste Microsoft Windows 8 tablets och bärbara datorer med tryckskärmar tillsammans med SuperNova.

Bilöd på en tryckskärmsenhet

Upptäck tryckskärmstödet för förstoring i SuperNova i vår korta videopresentation (engelsk).


Gester med ett finger

Gester med två fingrar

Gester med tre fingrar

Tryckskärmstöd - noteringar

Tryckskärmspanel

En knackning med tre fingrar vart som helst på skärmen växlar mellan tryckskämspanelen på/av i SuperNova.

I tryckskämspanelen presenteras en rad av olika knappar placerad längst ned på skärmbilden. Dessa knappar erbjuder bekväm åtkomst till de vanligaste förstoringskommandona i SuperNova:

Växla mellan förstoring på/av. Mostsvarar VÄNSTER KONTROLL+NUMPAD ENTER.

Öka och minska förstoringsgraden. Mostsvarar VÄNSTER KONTROLL+NUMPAD PLUS/MINUS.

Färg på/av. Mostsvarar VÄNSTER KONTROL+NUMPAD 0.

Tal på/av. Mostsvarar VÄNSTER KONTROL+ 0 (sifferraden). Ej tillgängligt i SuperNova Magnifier.

Läs från här. Motsvarar NUMPAD PLUS. Ej tillgängligt i SuperNova Magnifier.

Skärmtangentbord. Tryck stäng-knappen i det nedre högra hörnet på skärmtangentbordet för att återgå till tryckskärmspanelen.

Öppna kontrollpanelen SuperNova. Motsvarar VÄNSTER KONTROLL+MELLANSLAG.

Visa samanhangsberoende hjälp. Motsvarar CAPS+F1.

Skärmtangentbord

För att underlätta inskrivning av text för personer som använder förstoringsfunktioner erbjuder SuperNova 14 ett högkontrast skärmtangentbord med tangenter i storstil.

Skärmtangentbord - noteringar

 


For a complete list of features in each release and the latest updates, visit the SuperNova Access Suite  Versionshistorik