logo

SuperNova

Kombinerat skärmläsnings- och förstoringsprogram

< produktöversikt

Nyheter i denna version av SuperNova Access Suite ?

Nyheter i version 13.54 (released: 18/12/2013)

SuperNova 13.54 är en kostnadsfri uppdatering tillgänglig för alla användare av SuperNova v13 som innehåller:
-Formulär och Flash annonseras med initialt stöd i Microsoft Internet Explorer 11.
-Kortkommandon för fet, kursiv och understruken text anonnseras nu korrekt i Microsoft Office-programmen.
-Fix för mittre musknapp läser PDF-dokument i Adobe Reader 11.
-Optimerade standard skiljetecken annonseras av SuperNova Reader Magnifier.

Viktigt: brukare som använder Internet Explorer 9 rekommenderas inte att installera denna SuperNova uppdatering och att fortsätta använda SuperNova 13.53.

Fixar och förändringar i SuperNova 13.54 uppdateringen listas nedan.

Microsoft Internet Explorer 11:
- Vid inskrivning i redigeringsfält läses tecken och ord upp i de allra flesta stituationer. Växla teckeneko med CAPS+SEMIKOLON.
-Flash. Läsmarkören och snabbnavigeringstangenter flyttas genom tillgängliga Flash-kontroller. Tangentbordsanvändare kan nu enkelt kontrollera video-uppspelning på hemsidor som YouTube.com. Till exempel fungerar det att trycka B för att flytta till nästa knapp även om knappen finns i en Flash-spelare.

Microsoft Office 2013/2010/2007

-FIX: Tangenter för att växla mellan fet, kursiv och understruken text när man vill tillämpa textstilar i Microsoft Office-programmen annonseras nu som förväntat igen.
-NYHET: Annonserar när man tar bort cell-gränser i Excel kalkylark.
-NYHET Till- och Kopia-fält annonseras vid användning av VÄNSTER SKIFT+NUMERISK7 kortkommando för att läsa upp rubriker i email i Outlook. Användbart när man skall besluta om att svara alla eller inte.

AdobeReader 11:

-FIX: Klicka och läs. Mittre musknapp aktiverar nu uppläsning av tillgängliga PDF-dokument.
-FIX: Löpande läsning (NUMPAD PLUS). När upplsäningen i SuperNova avbryts flyttas nu markören till det senast upplästa ordet i SuperNova Reader Magifier på motsvarande sätt som i SuperNova Access Suite.
-FIX: Fixar för Läsmarkören för att förhindra att vissa rader delas utan att man önskar det samt förbättrad scrollning vid läsning av PDF-dokument med hjälp av PIL UPP- och PIL NED-tangenter.

SuperNova Reader Magnifier:
-NYHET:
Efter feedback från våra användare har Dolphin ändrat standardinställningen för skiljetecken i SuperNova Reader Magnifier till alternativet "inga". Denna förändring förhindrar att skiljetecken annonseras önskat. För att få skiljetecken annonserade, växla mellan de olika inställningarna via SuperNova kontrollpanel > Tal > Text Style Announcements.

Kända problem:

-Internet Explorer 9. Dolphin undersöker rapporter om stammingseffekter vid uppläsning av rubriker samt att fokus oförväntat hoppar till verktygsraden när man aktiverar länkar. Brukare som använder Internet Explorer 9 skall fortsätta med SuperNova 13.53 tills vi har ytterligare information. En fix förväntas i v13.55.
-Läsrad och multipla grafikkort stöds endast i Windows 7Notera, stödet för fler bildskärmar fungerar i Windows 8 med dual header grafikkort..
-Stöd för True Font i Internet Explorer 11 och Office 2013 kommer inom kort. Användning av klassisk kantutjämning rekommenderas under tiden.
-Text kan bli avkortad vid användning av tangentbordet för att förflytta markören genom punktlistor i Internet Explorer 11. För bästa resultat rekommenderas användare att fortsätta med Internet Explorer 10 i de fall där så är möjligt.
-Multipla dokument öppnade i Microsoft Word kan resultera i att fel dokument annonseras via talsyntesen eller via punktdisplayen. Problemet planeras att åtgärdas i nästkommande programuppdatering.

Tillbaks till versionshistoriken

Click on the links below to read about changes in previous versions of SuperNova Access Suite :

Nyheter i version 13.53 (released: 02/12/2013)

Vad är nytt i SuperNova v13.51 (released: 12/07/2013)

Nyheter i version 13.51 (released: 12/07/2013)

Nyheter i version 13.50 (released: 14/05/2013)

Nytt i version 13.03 (released: 08/01/2013)

Nytt i version 13.01 (released: 11/09/2012)

Nytt i version 12.08 (released: 31/07/2012)

Nytt i version 12.05 (released: 18/10/2011)

Nytt i version 12.04 (released: 11/07/2011)

Nyheter i version 12.02 (released: 31/01/2011)

Nyheter i version 12.01 (released: 16/11/2010)