logo

EasyConverter

Komplett verktyg för att skapa alternativa format

< produktöversikt

Frågor om licensiering, upplåsning och aktivering


Upplåsning skapar ett serienummer för en demoversion. Du har 30 dagar på dig att låsa upp din demo.

Aktivering registrerar programmets serienummer med din valda hårdvara. Du har ytterligare 30 dagar på dig att aktivera ditt program.
Aktivering kan göras två gånger för Smart Hal eller tre gånger för Supernova.
En aktivering kan inte tas bort eller återtas, det är därför du får en “back up”, och varför aktiveringar förnyas efter 6 månader. En aktivering är inte förlorad om du formatterar din dator.

Licensavtal för slutanvändare (end user licence agreement) begränsar produktaktivering till enheter du äger.

Exempel:

 1. En skola har ett antal bärbara datorer som elever använder medan de går i skolan. Datorerna används både hemma och i klassrummet. När eleven slutar ges datorn till en ny elev.
  Om datorn hör till skolan måste programmet vara inköpt av skolan. Eleven har inte rätt att ha en kopia av programmet på sin egna hemdator. Om skolan vill låta eleven använda programmet på sin hemdator ska skolan köpa Dolphin Pennan som ett tillägg. Denna Dolphin Penna kan användas på valfri dator men tillhör skolan.

 2. En elev använder Supernova hemma och vill använda det på skolan också.
  Eleven får endast installera Supernova på datorer han äger. För att använda Supernova på någon annan dator ska en Dolphin Penna införskaffas. Om han redan har Supernova på CD, kan han köpa Dolphin Pennan som ett tillägg.

 3. En kontorsarbetare använder Supernova på kontoret men jobbar även hemifrån en dag i veckan.
  Om hemmakontorets dator tillhör företaget (och om den återlämnas när den anställde slutar) är det tillåtet. Om hemdatorn tillhör den anställde ska företaget köpa Dolphin Pennan som tillägg som kan användas utanför kontoret.

 4. En datorentusiast har 3 stationära och 2 bärbara datorer hemma.
  En enanvändarlicens av Supernova tillåter bara 3 aktiveringar per person inte per installation. Om kunden äger 5 datorer kan 2 ytterligare aktiveringar begäras utan extra kostnad.

 5. En affärskvinna är den enda på sitt företag som använder Supernova, men hon använder den från 3 olika kontor i olika städer. Hur många licenser behöver hon?
  Endast en licens krävs. Denna kan installeras på 2 olika sätt: antingen på en server och inkluderas i användarprofilen eller installeras på varje dator. Kanske föredrar hon att ha en Dolphin Penna med sig istället.

 6. En som jobbar med teknisk support använder Supernova på många olika ställen då han gör kundbesök.
  Eftersom datorerna på varje ställe ägs av olika personer kan han inte aktivera sitt program på varje ställe. Han har två alternativ: antingen installerar han en 30 dagars demo, eller om fler än 30 dagar eller upprepade besök krävs, så bör han välja en Dolphin Penna.

 7. En elev har en Smartphone med Smart Hal; han blir av med sin telefon men efter ett par månader så får han en ny. Hur får han tillbaka Smart Hal?
  Det är bara att ominstallera Smart Hal demoversionen och låsa upp den med samma upplåsningskod som vid första installationen. Detta kopplar det gamla serienumret med den nya telefonen. Han kan sedan använda back-up aktiveringen för att registrera det gamla serienumret med den nya telefonen. Om båda aktiveringarna redan är använda måste han vänta 6 månader från den första aktiveringen (eller fråga Dolphin mycket snällt!)

 8. Några kompisar installerar Smart Hal demoversionen från samma disk. Kan de använda samma upplåsningskod?
  Nej, de måste ha var sin upplåsningskod och var sitt serienummer.

 9. En kontorsarbetare får en ny jobbtelefon varje år; måste hans arbetsgivare köpa en ny Smart Hal?
  Nej, han behöver bara ominstallera, låsa upp och aktivera sitt originalprogram och serienumret på den nya telefonen. Du kan bara göra detta två gånger inom en 6 månadsperiod. Ditt program ska endast aktiveras på enheter som ägs av dig.  

 10. Hur många telefoner kan du installera Smart Hal på?
  Du kan installera Smart Hal på flera telefoner, men en installation fungerar endast i 30 dagar om den inte aktiveras. Du kan endast aktivera Smart Hal på 2 enheter. Aktiveringen registrerar programmets serienummer på enheten. Du kan inte flytta eller återfå en aktivering och det är därför du har en aktivering och en back-up. Efter 6 månader förnyas din aktivering vilket gör att du kan byta telefon och ändå ha kvar en aktivering och en back-up.