Öppna böcker och dokument på min dator (EasyBookshelf V6)

Denna video beskriver hur du öppnar böcker och dokument i EasyBookshelf.