EasyReader - Avbryt prenumeration på en tidning eller tidskrift

För att avbryta prenumeration på en tidning eller tidskrift:

  1. Välj knappen ‘Sidomeny’ ikon placerad överst till vänster på skärmen
  2. Välj ‘Mina tidningar’och därefter publikation
  3. Välj knappen ‘more options’ ikon placerad överst till höger på skärmen
  4. Välj knappen ‘Avbryt prenumeration’. Publikationen tas nu bort från ‘Mina tidningar’