EasyReader - Sök i boken | Dolphin Computer Access
  1. Tryck på ’Sök’-knappen placerat överst näst längst till vänster på skärmen i Läsaren
  2. Skriv in ett sökbegrepp i sökfältet
  3. EasyReader presenterar en lista med alla förekomster av ditt sökbegrepp. Tryck på vilket som helst av dessa förekomster för att hoppa direkt till den platsen i boken