EasyReader - Ändra textstorlek | Dolphin Computer Access

Inställningar för presentation av text i EasyReader innehåller flera olika val för tydlig presentation av texten i Läsaren

Tips: Du kan när som helst välja ‘Återställ’ för att återgå till standardinställningar för texten som gällde efter nyinstallation av appen.

För att ändra storlek på texten i Läsaren:

  1. Tryck på knappen ‘Textinställningar’ i Läsaren ikon .Knappen är placerad överst näst längst till höger på skärmen
  2. Använd reglaget ‘Textstorlek’ för att öka respektive minska storlek på texten. Radbrytningar för texten i Läsaren justeras automatiskt så att hela texten alltid är synlig i läsfönstret även när textstorleken ökas
  3. Välj ‘Stäng’ i det övre vänstra hörnet på skärmen för att återgå till Läsaren

Tips på tryckskärmsgest: Öka och minska storleken på texten i Läsaren genom att dra isär respektive dra ihop två fingrar placerade på skärmen