EasyReader - Ändra marginaler, radavstånd och avstånd mellan ord

För att ändra textavstånd i Läsaren:

  1. Tryck på knappen ‘Textinställningar’ i Läsaren ikon .Knappen är placerad överst näst längst till höger på skärmen
  2. Använd respektive reglage för att ändra marginaler, rad- och teckenavstånd
  3. Tryck på ‘Bakåt’ eller ‘Stäng’ överst på skärmen för att återgå till Läsaren