EasyReader - Ändra uttal av specifika ord

Du kan ändra hur rösterna i EasyReader uttalar specifika ord med hjälp av funktionen ‘Ordbok’ i ’Ljudinställningar’:

  1. Tryck på knappen ‘Ljudinställningar’ ikon i Läsaren. Knappen är placerad överst till höger på skärmen
  2. Välj din befintliga lista över felaktigt uttalade ord i listrutan ‘Ordbok’ eller välj knappen ‘Lägg till uttalslista’ ikon för att skapa en ny lista
  3. Välj knappen ‘Redigera uttalslista’ ikon för att lägga till ett nytt ord i din lista.
  4. Skriv ordet som rösten i EasyReader inte uttalar korrekt i fältet ‘Ord’
  5. Skriv in ordet med den stavning som bäst motsvarar hur du vill att ordet skall uttalas i EasyReader i fältet ‘Ersätt’. Använd knappen till höger om redigeringsfältet för att provlyssna på ordet.
  6. När du är klar med din inskrivning för uttal av ord i ordboken välj ‘Spara till ordbok’. Tryck därefter på ‘Bakåt’ eller ‘Stäng’ i det övre vänstra hörnet på skärmen för att återgå till Läsaren

När du har skapat en ordbok kan du snabbt lägga till flera ord i listan genom att använda pop-up verktygsfältet. För att göra detta:

  1. Tryck och håll ned fingret på det ord som uttalas felaktigt. När du släpper upp fingret öppnas pop-up verktygsfältet i EasyReader
  2. Välj fliken ‘Lägg till ordbok’ i pop-up verktygsfältet. EasyReader öppnar ordboken och lägger till det valda ordet i ‘Ord’-fältet automatiskt
  3. Skriv in ordet med en stavning som du vill att EasyReader skall uttala det i ‘Ersätt’-fältet. Använd knappen till höger om redigeringsfältet för att provlyssna om ordet uttalas korrekt med den alternativa stavningen.
  4. När du är klar med din inskrivning för uttal av ord i ordboken välj ‘Spara till ordbok’ och därefter ‘Bakåt’ eller ‘Stäng’ i det övre vänstra hörnet på skärmen för att återgå till Läsaren