EasyReader - Förteckning över tryckskärmsgester

Du kan använda dig av tryckskärmsgester för att starta och stoppa uppspelningen i EasyReader, hoppa framåt och bakåt, öka och minska läshastigheten m.m. Nedan hittar du en komplett förteckning över tryckskärmsgesterna. Notera att tryckskärmsgesterna endast kan användas i samband med att du läser en bok eller tidning i Läsaren:

 

 Tryckskärmsgest  Funktion
 Enkeltryck   Flyttar markering till den specifika texten
 Dubbeltryck   Läs det valda ordet med hjälp av  valdTTS-röst
 Långt tryck  Markerar det aktuella ordet och öppnar verktygsfältet
 Svep upp/ned med ett finger  Rullar texten upp/ned i Läsaren
 Dra ihop/isär två fingrar   Minskar/ökar textstorleken
 Dubbelklick med två fingrar  Startar/stoppar uppspelning
 Svep vänster/höger med två fingrar  Hoppar bakåt/framåt
 Svep upp/ned med två fingrar  Ökar/minskar läshastigheten