EasyReader for Mac - Spela en bok | Dolphin Computer Access

När du väljer att öppna en bok laddas den i Läsaren.

Läsaren

För att börja läsa en bok:

  1. Öppna en bok i Läsaren.
  2. Använd knappen 'Spela' ikon placerad överst i mitten i Läsaren för att starta läsning.
  3. Under tiden EasyReader läser omvandlas knappen 'Spela' till en 'Paus'-knapp. Använd knappen 'Paus' för att göra ett uppehåll i spelningen.