EasyReader for Mac - Hoppa framåt och bakåt

Du kan hoppa framåt och bakåt i boken med hjälp av 'Nästa' Ikon och 'Föregående' Ikon knapparna placerade på respektive sida om knappen 'Spela' / 'Paus'. EasyReader hoppar mellan mening eller stycke.

Läser du en bok som utöver ljudet även innehåller text kan du enkelklicka på en textrad för att flytta markeringen till exakt den meningen eller det stycket i boken.