EasyReader for Mac - Hoppa mellan rubrik, sida eller bokmärke

Du kan hoppa till en specifik rubrik, sida eller ett specfikt bokmärke i boken via funktioner i navigationsfönstret som är placerat till vänster om boken innehåll.

navigationsfönstret

För att hoppa till en specifik rubrik:

  1. Öppna fliken 'Rubriker' i navigationsfönstret.
  2. Enkelklicka på den rubrik du vill hoppa till. EasyReader går direkt till denna rubrik i boken.

För att hoppa till en specifik sida i boken:

  1. Öppna fliken 'Sidor' i navigationsfönstret.
  2. Enkelklicka på den sida du vill hoppa till. EasyReader går direkt till denna sida i boken.

För att hoppa till ett specifik bokmärke:

  1. Öppna fliken 'Bokmärken' i navigationsfönstret.
  2. Enkelklicka på det bokmärke du vill hoppa till. EasyReader går direkt till det bokmärket i boken.