EasyReader for Mac - Skapa ett bokmärke

Bokmärken är användbara för att placera en markering vid ett specfikt avsnitt av boken som du smidigt vill gå tillbaka till. Det är möjligt att lägga till flera bokmärken per bok.

För att skapa ett bokmärke:

 1. I Läsaren, flytta markeringen till meningen eller stycket där du vill sätta ett bokmärke.
 2. Välj fliken 'Bokmärken' i navigationsfönstret.
 3. Välj knappen 'Lägg till'. EasyReader lägger till bokmärket i listan över bokmärken. En ikon för bokmärkeIkonpresenteras i anslutning till meningen i boken där du har placerat ett bokmärke.

När bokmärket har lagts till kan du även göra text- eller ljudnoteringar kopplade till det specifika bokmärket. Det gör du genom att:

 1. Öppna filken 'Bokmärken' i Läsaren.
 2. Enkelklicka på bokmärket som du vill göra en text- eller ljudnotering till och därefter välja knappen 'Redigera'.
 3. Ett fönster öppnas där du kan redigera genom att skriva in en text eller spela in en ljudnotering till bokmärket.

Bokmärken

För att lägga till en textnotering:

 1. Skriv in textnoteringen som du vill lägga till för denna delen av boken i redigeringsfältet.
 2. När du är klar med inskrivningen av textnoteringen välj 'Spara'.

För att spela in en ljudnotering:

 1. Välj knappen 'Spela in' placerad nedanför redigeringsfältet. Knappen 'Spela in' ändras till 'Stoppa' och mikrofonen startar nu inspelning av din inläsning.
 2. Spela in noteringen som du önskar göra för den aktuella delen av boken genom att läsa in dem via mikrofonen på din Mac-dator.
 3. När du är klar med inspelningen av din ljudnotering tryck på knappen 'Stoppa'. Din ljudnotering är nu inspelad och knappen 'Stoppa' ändras till 'Spela'-knapp.
 4. Du kan spela din ljudnotering genom att trycka på knappen 'Spela'. För att göra om inspelningen, välj knappen 'Ta bort inspelning' placerad till höger om knappen 'Spela'. Repetera därefter stegen enligt ovan för att gör en nyinspelning av din ljudnotering till bokmärket.
 5. När du är klar med inspelningen av ljudnoteringen, välj 'Spara'.