EasyReader for Mac - Text- och ljudinställningar

Följande kortkommandon kan användas i Läsaren.

Funktion

Tangent

Öppna 'Textinställningar'

F7

Öppna 'Ljudinställningar'

F8

Öka uppspelningshastighet

⌘ + Plus

Minska uppspelningshastighet

⌘ + Minus

Återställ uppspelningshastighet till standardinställning

⌘ + 0