EasyReader for Windows - Læser | Dolphin Computer Access

Naviger i en bog
Hvad kan bogmærker
Søge efter ord i en bog
Juster på tekstens udseende
Juster fremhævningsfarve og placering
Simplificer layoutet på din bog
Fokus på den aktuelle sætning
Juster din læsehastighed
Ændre talesyntese
Luk for den indtalte stemme i din bog
Ret på syntese udtalelses fejl
Afspil tilføjede elementer


Naviger i en bog

Du kan klikke, brug TAB tasten eller benytte keyboard kommandoer for at navigere i din bog når du læser. For en komplet liste over keyboard kommandoer og touch funktioner, se venligst link: Keyboard kommandoer og touch funktioner.

Her er nogle af de mest populære keyboard kommandoer:

Funktion

Hot Key Tast

Afspil/Pause F5 (eller MELLEMRUM)
Næste synkroniserings punkt PIL NED
Forrige synkroniserings punkt PIL OP
Vælg næste ord HØJRE PIL
Vælg forrige ord VENSTRE PIL
Åben liste over overskrifter (gentag for at lukke) CTRL + H
Næste overskrift H
Forrige overskrift SHIFT + H
Næste overskrift på niveau 1 1
Næste overskrift på niveau 2 2
Næste overskrift på niveau 3 3
Forrige overskrift på niveau 1 SHIFT + 1
Forrige overskrift på niveau 2 SHIFT + 2
Forrige overskrift på niveau 3 SHIFT + 3
10 sekunder frem (kun i bøger med lyd) CTRL + PIL NED
10 sekunder tilbage (kun ibøger med lyd) CTRL + PIL OP
Gå til top af bog HOME tast
Gå til slut af bog END tast
G til side (hvis sidenumre er i teksten) CTRL + G
Rul en side frem (Hvis man er i slutningen af dokumentet, vil man springe til næste dokument) SIDE NED ( Page down tast)
Rul en side op (Hvis man står i toppen af dokumentet, vil man springe tilbage til forrige dokument) SIDE OP ( Page up tast)
Gå til næste side (hvis sidenumre er i teksten) CTRL + SIDE NED
Gå til forrige side (hvis sidenumre er i teksten) CTRL + SIDE OP

Hvad kan bogmærker

Bogmærker gør det muligt at markere steder i din bog, så du hurtigt kan slå op på interessante steder næste gang du ønsker det. For eksempel, du vil gerne markere din favorit passage i din yndlingsbog eller markere en vigtig dato for en hændelse. EasyReader gør det muligt at lave alle de bogmærker du har behov for. EasyReader gør det også muligt at lave en kommentar til de enkelte bogmærker, så du ved hvorfor du har lavet den.

Et ikon i bogen vil markere at du har lavet et bogmærke. Du kan også markere et bogmærke med en lyd der bliver afspillet Du kan gøre det, ved at vælge "Afspil lyd ved bogmærke" check boks i "Lyd indstillinger" ( Knap billede ).

For at tilføje et bogmærke:

 1. Gå til den side/linie hvor du ønsker at indsætte dit bogmærke.
 2. Gør en af følgende ting:
  • Tryk på B for at tilføje et standard bogmærke. Et standard bogmærke vil markere stedet i bogen uden at afbryde oplæsningen. Du kan ikke inkludere noter i et standard bogmærke.
  • Tast SHIFT + B for at lave et bogmærke med noter. Når du indsætter et bogmærke med noter, stopper oplæsningen så du kan taste dine bemærkninger ind.
  • Højreklik for at åbne kontekst menuen, og vælg "Tilføj / ret bogmærke".

Du kan se dine bogmærker og rette, tilføje, slette og fjerne bogmærker i "Bogmærke" fanen ( Tab billede ) i menuen. Du kan bruge "Menu" knappen ( Knap billede ) til at vise eller fjerne selve menuen. Du kan også trykke på CTRL + B for at åbne "Bogmærke" fanen.

Søge efter ord i en bog

Du kan søge et et ord i din bog, blad eller avis.

For at gøre dette:

 1. Indtast ordet i søgefeltet og vælg "Søg" ( Knap billede ). Hvis søgefeltet ikke er synligt så gå ind i menuen "menu" ( Knap billede ) og vælg funktionen "Søg" ( Tab billede ). Du kan også tastet CTRL + F for at åbne søgefunktionen ( Tab billede ).
 2. Vælg blandt søgeresultaterne og gå direkte til det sted i teksten.

Juster på tekstens udseende

Du kan justere på udseendet af din tekst, ved at gå ind i "Tekst indstillinger" ( Knap billede ). De ændringer du kan foretage inkluderer tekst størrelse, font type, linie højde, bogstav mellemrum, margin og tekst farve.

Du ændringer du foretager bliver tilføjet til alle de tekster du læser.

Juster fremhævningsfarve og placering

EasyReader fremhæver den aktuelle linie og det aktuelle ord der bliver læst op. Du kan ændre på fremhævningsfarven og på hvorledes fremhævningen bevæger sig igennem teksten inde under "Tekst indstillinger" ( Knap billede ).

Bemærk at ordfremhævning kun er muligt når du bruger din talesyntese til at læse med såsom Carsten eller Mette. Bøger der har indbygget tale er synkroniseret af den der har leveret dig bogen.

Simplificer layoutet på din bog

Mange af bøgerne du læser vil allerede fremstå i et forholdsvist simpelt layout. Men, der er bnøger der har er mere rodet og komplekst opbygget, dette kan gøre demsværere at læse, for at gøre det lette at læse kan du vælge at fjerne "fjern sidetilpasning" og dermed forbedre din læseoplevelse. "Fjern sidetilpasning" er i dine menu i "Tekst indstillinger" ( Knap billede ).

Fokus på den aktuelle sætning

Du kan vælge at fremhæve den aktuelle linie, for at forbedre fokus på den aktuelle linie kan du tilmed vælge at lade den øvrige tekst omkring linienat blive tåget. ´Funktionen "Fkus på linie" er under "Tekst indstillinger" ( Knap billede ).

Juster din læsehastighed

Du kan justere på din læsehastighed ved at flytte på glideren i menuen inde i "Lyd indstillinger" ( Knap billede ). Det er den samme menu hvad enten du bruger din egen syntese eller læser en bog hvor stemmen er låst. Hvis du skifter syntese, vil hastigheden skifte til de indstillinger der gælder for den nye syntese.

Du kan også skifte læsehastighed ved hjælp af tastatur kommandoe. Du kan benytte disse kommandoer du du lytter til din bog.

Funktion

Hot key tast

Forøg din læsehastighed

CTRL + HØJRE PIL

Formindsk læsehastighed

CTRL + VENSTRE PIL

Ændre talesyntese

Du kan skifte til en anden talesyntese inde under "Lyd indstillinger" ( Knap billede ). Du kan benytte alle synteser/stemmer på din computer der er SAPI 5 og Zoomtext og NVDA kompatible.

For at skifte talesyntese stemme:

 1. Vælg "Lyd indstillinger" ( Knap billede ).
 2. Åben listen over "stemmer".
 3. Vælg en stemme.
 4. IHvis du vil skifte til en anden talesyntese, vælg "Skifte talesyntese" og vælg en synteser. Når du har valgt en anden syntese, kan du gå ind i din "stemme" menu og vælge en af de stemmer der er tilknyttet den nye syntese.

Luk for den indtalte stemme i din bog

Hvis du læser en bog der er indtalt, kan du være tider hvor du hellere vil bruge en af dine egne talesynteser til at læse bogen med.

Du kan slå den indlæste stemme fra ved at fravælge "brug bogens lydindstillinger (når muligt)" inde i "lydindstillinger" ( Knap billede ). Når du fravælger "Brug bogens lydindstillinger (Når muligt)" skifter EasyReader over til dine egne installerede talesynteser. Dette er ikke muligt hvis du læser en bog uden tale.

Ret på syntese udtalelses fejl

Af og til udtaler dine talesynteser ikke ordene korrekt. Du kan rette det problem ved at tilføje ordet i dit leksikon.

For at gøre dette:

 1. Højre klik på det ord du vil ændre. Kontekst menuen åbnes.
 2. Vælg "ret ord i TTS leksikon".
 3. Indtast nu en alternativ stavning af ordet der forbedrer syntesens udtale af ordet.
 4. Brug "Læs" knappen for at høre den nye udtale af ordet.
 5. Når du er færdig, vælg "OK".

Hvis det er første gang du opretter et leksikon, så skal du også give det nyen leksikon et navn. Du skal måske relatere leksikonets navn til den bog det relaterer til, så er det lettere at finde næste gang du vil foretage rettelser.

EasyReader giver dig mulighed for at oprette alle de leksikon du har behov for. Du kan også oprette flere leksikons til din bog hvis du benytter flere forskellige synteser til at læse din bog med.

Leksikonerne kan findes inde i "Lyd indstillinger" ( Knap billede ). Du kan oprette, rette, importere og eksportere leksikons. Du kan også tilføje, rette og fjerne ord ord du har tilføjet i de forskellige leksikons.

Afspil tilføjede elementer

Tilføjede elementer inkluderer emner såsom sidenumre, fodnoter, sidebars og noter tilføjet af bogens producent. Du kan vælge om EasyReader skal afspille de tilføjede elementer ved at markere eller afmarkere checkboxen "Afspil tilføjede elementer" under "Lyd indstillinger" ( Knap billede ).