EasyReader for Mac - Ändring av inställningar för Läsaren

To change your support language, choose from the following list: