Lär dig Guide - Registrera dina inloggningsuppgifter för MTM Taltidningar

Du kan nu ladda ned och läsa den taltidning du prenumererar på direkt i Dolphin Guide.

Transcript

<p>Du kan nu ladda ned och l&auml;sa den taltidning du prenumererar p&aring; direkt i Dolphin Guide.</p> <p>Utg&aring; fr&aring;n huvudmenyn i Guide och v&auml;lj menyalternativ 8 &ldquo;B&ouml;cker och nyheter&rdquo;, d&auml;refter v&auml;ljer du menyalternativ 3 &rdquo;Mina tidningar och tidskrifter&rdquo;.&nbsp;</p> <p>F&ouml;r att registrera dina inloggningsuppgifter till MTM Taltidningar v&auml;lj menyalternativet &rdquo;L&auml;gg till tidning och tidskrift&rdquo;. D&auml;refter v&auml;ljer du menyalternativet &rdquo;MTM Taltidningar&rdquo;.</p> <p>Du kommer nu till menyn &rdquo;MTM Taltidningar&rdquo;. H&auml;r v&auml;ljer du menyalternativet 1 &rdquo;Logga in till MTM Taltidningar&rdquo;.</p> <p>Dina inloggningsuppgifter f&ouml;r anv&auml;ndarkontot har du f&aring;tt fr&aring;n MTM, (anv&auml;ndarnamn och l&ouml;senord).</p> <p>Ange ditt anv&auml;ndarnamn f&ouml;r MTM Taltidningar, n&auml;r du &auml;r klar trycker du RETUR d&auml;refter skriver du in l&ouml;senordet f&ouml;r ditt anv&auml;ndarkonto och trycker RETUR.</p> <p>Du beh&ouml;ver bara ange inloggningsnamn och l&ouml;senord f&ouml;rsta g&aring;ngen. Guide minns dessa uppgifter automatiskt.</p> <p>I menyn &rdquo;L&auml;gg till MTM Taltidningar titel&rdquo; v&auml;ljer du menyalternativet som visar namnet f&ouml;r den taltidning du prenumererar p&aring; och trycker RETUR.</p> <p>Du kommer nu till menyn &rdquo;V&auml;lj utg&aring;va&rdquo;. H&auml;r presenteras en lista med de senaste utgivna numren av din taltidning.</p>