Jak používat GuideConnect - Pro televizi

V tomto videu se dozvíte, jak pro ovládání programu GuideConnect používat dálkový ovladač Dolphin. Zjistěte více na https://yourdolphin.com/support nebo se obraťte na vašeho prodejce.

Transcript

V tomto videu se dozvíte, jak ovládat GuideConnect pomocí dálkového ovladače Dolphin. 

V rámci dálkového ovladače jsou k dispozici čtyři skupiny tlačítek, pomocí nichž lze ovládat GuideConnect. První skupina je velká kruhová plocha uprostřed. Tímto způsobem můžete procházet položky na obrazovce a vybrat tu požadovanou.

Stiskem pravého okraje kruhové plochy  se přesunete na další položku obrazovky. Stiskem levého okraje kruhové plochy se přesunete na předchozí položku. Tlačítko OK, uprostřed kruhové plochy, zvolí položku a otevře novou obrazovku.

Druhá skupina se nachází pod velkou kruhovou plochou a obsahuje dvě tlačítka s hmatatelnou prohlubní mezi nimi. Tlačítko ‘Zpět’, nalevo od prohlubně, přejde zpátky na předchozí obrazovku. Tlačítko ‘Reproduktor’ napravo od prohlubně přeruší a zopakuje mluvení.

Třetí skupina tlačítek se nachází dole pod hmatatelnou prohlubní a obsahuje dlouhé tlačítko se symbolem plus napravo a symbolem mínus nalevo. Stiskněte tlačítko ‘Plus’ nebo ‘Mínus’ pro zesílení nebo zeslabení hlasitosti. Případně stiskněte a přidržte tlačítka "plus" nebo "mínus", chcete-li zvýšit nebo snížit zvětšení.

Čtvrtá skupina tlačítek se nachází nad velkou kruhovou plochou. Tlačítko A, v blízkosti levého horního rohu, je tlačítko Akce.  Stiskem tlačítka ‘Akce’ otevřete seznam akcí pro obrazovku, kterou zrovna používáte. GuideConnect Vám sdělí, zda jsou k dispozici a modré tlačítko se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

Tlačítko B, v blízkosti pravého horního rohu, je tlačítko Nápověda a informace. Stiskněte toto tlačítko, chcete-li získat nápovědu a informace o zařízení, např. upozornění, zda jste připojeni k Internetu a další. Chcete-li otevřít nápovědu pro funkci, kterou zrovna používáte, zvolte první položku v nabídce nazvanou Nápověda.

Nakonec, malé tlačítko zcela vpravo nahoře, je párovací tlačítko. Tohle tlačítko budete potřebovat pouze při připojení nového dálkového ovladače Dolphin ke GuideConnect.

Doufáme, že budete používat GuideConnect. A nezapomeňte, že pokud budete potřebovat pomoc, navštivte nás on-line na adrese yourdolphin.com/support nebo se obraťte na místního prodejce.