Lär GuideConnect - Fjärrkontroll

I denna video så får du lära dig hur man flyttar runt i GuideConnect med hjälp av fjärrkontrollen. Om du behöver ytterligare hjälp, ring oss på 010 - 470 99 00 eller besök vår hemsida, www.polarprint.se.

Transcript

I denna video så får du lära dig hur man flyttar runt i GuideConnect med hjälp av fjärrkontrollen. 

På fjärrkontrollen finns 4 grupper med knappar för att styra och kontrollera GuideConnect. Första gruppen är det runda området i mitten som består av navigeringsknapparna. Med navigeringsknapparna kan du flytta och välja bland alternativ på skärmen.

Ett tryck på höger sida flyttar till nästa alternativ. Ett tryck på vänster sida flyttar till föregående alternativ. Knappen ‘OK’ i mitten trycker på det valda alternativet och en ny skärm öppnas.

Andra gruppen är placerad nedanför navigeringsknapparna och består av två knappar med en taktil markering mellan dem. Den vänstra knappen ‘Tillbaka’, tar dig tillbaka till föregående skärm. Den högra knappen, ‘Högtalare’, avbryter och repeterar uppläsningen.

Tredje gruppen befinner sig nedanför den taktila markeringen och består av en lång knapp med ett ‘Plus’-tecken till höger och ett ‘Minus’-tecken till vänster. Tryck på antingen ‘Plus’ eller ‘Minus’ för att öka eller minska ljudstyrkan. Du kan också hålla dessa knappar intryckta för att öka eller minska förstoringsgraden.

Fjärde gruppen är placerad ovanför navigeringsknapparna. ‘A’-knappen, längst upp på vänster sida, kallas ‘Alternativ’ knappen. Tryck på Alternativknappen så visas en meny med alternativ för den aktuella situationen. GuideConnect talar om när alternativ finns tillgängliga och en blå knapp visas längst upp till vänster på skärmen.

‘B’-knappen, på höger sida erbjuder ‘Hjälp och information. Tryck på denna knapp för att få hjälp och information om din enhet, exempelvis för att se om du har några meddelanden, status för din internetanslutning med mera. Välj det första alternativet i menyn, ‘Hjälp’, för att visa information och hjälp kring den funktion du använder.

Den lilla knappen längst upp till höger kallas ‘Para’. Du nehöver bara trycka på denna knapp om du ansluter en ny fjärrkontroll till GuideConnect.

Vi hoppas du kommer att trivas med GuideConnect. Om du behöver ytterligare hjälp, ring oss på 010 - 470 99 00 eller besök vår hemsida, www.polarprint.se.