• English (United Kingdom) (v4.01)
  • Japanese (v3.53)