EasyReader - Välj antalet textrader

Obs! Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i böcker som enbart innehåller text. För Android-enheter behöver du också en nedladdad Vocalizer TTS-röst för att kunna använda den här funktionen.

Med funktionen 'Visa textrader' kan du ta bort de textrader som inte är en del av den aktuella läspositionen. Du kan justera inställningen så att endast 1, 3 eller 5 rader åt gången visas. När funktionen 'Visa textrader' är aktiverad sker följande:

  • Ett svart överlägg placeras ovanför respektive nedanför den aktuella läspositionen.
  • Endast färg för ordmarkering används – färgen för meningsmarkering avaktiveras. 
  • Texten presenteras på skärmen.
  • Ordet längst till vänster på den mellersta textraden markeras automatiskt

För att aktivera funktionen ‘Visa textrader’:

  1. I Läsaren trycker du på knappen 'Textinställningar" ikon längst upp till höger på skärmen
  2. Tryck på pilen placerad bredvid "Visa textrader" och välj hur många rader du vill ska presentas på skärmen – du kan välja mellan "alla", 1, 3 eller 5 rader.
  3. När du är nöjd med ditt val välj "Tillbaka" alternativt "Stäng" längst upp till vänster på skärmen för att återgå till Läsaren