EasyReader - Radera en bok | Dolphin Computer Access

För att radera en bok från din enhet:

  • Välj boken som du vill radera i ‘Mina böcker’, tryck därefter på knappen ‘Bokinformation’ ikon placerad till höger om boktiteln. ‘Bokinformation’ öppnas
  1. Välj knappen ‘Radera’ ikon placerad överst till höger på skärmen
  2. Välj ‘Ja’ i dialogrutan ’Ta bort bok’ för att ta bort bok från enheten

Du kan även radera en bok med två andra metoder.

  1. Välj den bok du vill radera i listan ‘Mina böcker’. Tryck på den röda ’Radera’-knappen som presenteras på skärmen när du sveper med fingret åt vänster i fältet med boken namn.
  2. Du kan även trycka och hålla ned ett finger i fältet med bokens namn och därefter välja alternativet ’Ta bort bok från enheten’.

NOTERA: Dessa båda metoder för att radera en bok fungerar inte om listan ‘Mina böcker’ presenteras som panelvy