För att logga ut från ett talboksbibliotek:

  1. Öppna talboksbiblioteket som du vill logga ut från. Hjälp för att öppna ett talboksbibliotek finns tillgängligt i avsnittet Hitta och ladda ned en ny bok.
  2. Välj knappen ’Logga ut’ ikon placerad överst till höger på skärmen

To change your support language, choose from the following list: