EasyReader - Öppna text från klippbordet

För att kopiera en text från klippbordet som du vill kunna läsa i EasyReader:

  1. Gå till den text du vill få uppläst på en hemsida eller i en annan app som presenterar text som kan kopieras
  2. Placera ditt finger på skärmen där texten du vill läsa presenteras. Dra därefter kopiera-markören över den textmängd du vill kopiera till klippbordet. När du har markerat texten du vill få uppläst släpp upp fingret från skärmen
  3. Välj fliken ’Kopiera’

För att öppna den kopierade texten i EasyReader:

  1. Öppna EasyReader
  2. Välj knappen ‘Sidomeny’ ikon placerad i det övre vänstra hörnet på skärmen
  3. Välj ‘Mina klippbordstexter’ och därefter knappen ‘Lägg till’ ikon . Knappen ’Lägg till’ är placerad i det övre högra hörnet på skärmen
  4. Tryck på den text i listan som du kopierat till klippbordet och önskar få uppläst i EasyReader
  5. Den kopierade texten öppnas och börjar läsas upp i Läsaren