EasyReader - Läsaren - översikt | Dolphin Computer Access

Illustration på Läsaren med beskrivning av respektive knapp.

Illustration på Läsaren med beskrivning av respektive knapp.

1. Sidomeny – placerad i det övre vänstra hörnet på skärmen

Hitta en annan bok, tidning eller text från klippbordet att läsa.

2. Sök – placerad överst näst längst till vänster på skärmen

Sök efter ett ord eller en fras i en bok, tidning eller text från klippbordet.

3. Textinställningar – placerad överst näst längst till höger på skärmen

Ändra inställningar för text såsom font, textstorlek, mellanrum, färg m.m.

4. Ljudinställningar – placerad överst till höger på skärmen

Ändra inställningar för ljud såsom röst, läshastighet, uttal m.m.

5. Boknavigering – placerad längst ned till vänster på skärmen

Öppnar en lista med rubriker, sidnummer och bokmärken.

6. Navigationsläge – placerad längst ned näst längst till vänster på skärmen

Välj hur knapparna föregående och nästa skall flytta läspositionen.

7. Spela – placerad längst ned i mitten på skärmen

Starta och stoppa uppspelningen. Använd knapparna ‘Nästa’ och ‘Föregående’ på respektive sida om ’Spela’-knappen för att flytta antingen framåt eller bakåt.

8. Insomningsfunktion – placerad längst ned näst längst till höger på skärmen

Ställ in en timer för att stoppa uppspelningen efter 15, 30, 45 eller 60 minuter.

9. Lägg till bokmärke – placerad längst ned till höger på skärmen

Sätt ett bokmärke och lägg till en text- eller ljudnotering för att påminna dig om ett särskilt avsnitt i boken.