EasyReader - Hoppa framåt och bakåt

Det finns några olika sätt att hoppa framåt respektive bakåt i innehållet med EasyReader:

Navigera med enkeltryck

Om du läser en bok som innehåller text kan du göra ett enkeltryck vart som helst i boken för att flytta markeringen och uppspelningen till att fortsätta på exakt den positionen i boken.

Navigera genom att använda ‘Nästa’- och ‘Föregående’-knapparna

Du kan använda knapparna ‘Nästa’ ikon och ‘Föregående’ ikon för att hoppa framåt och bakåt i boken. Knapparna är placerade direkt till vänster respektive höger om knappen ‘Spela’.

Standardinställningen i EasyReader är att hoppa på meningsnivå i en bok som innehåller text respektive 30 sekunder i en bok som endast innehåller ljud.

Välj hur långt EasyReader skall hoppa framåt och bakåt vid respektive tillfälle genom att trycka på knappen ‘Navigationsläge’ och därefter välja ett värde ikon . Knappen är placerad nederst näst längst till vänster på skärmen.

Tips på tryckskärmsgest: Svep med två fingrar till höger på skärmen för att flytta framåt. Svep med två fingrar till vänster på skärmen för att flytta bakåt.

Navigera till en specifik rubrik, sida eller ett bokmärke

För att hoppa till en specifik rubrik, sida eller ett bokmärke

  1. Tryck på knappen ‘Boknavigering’ ikon i Läsaren. Knappen är placerad längst ned till vänster på skärmen
  2. EasyReader öppnar en lista innehållande alla rubriker i en bok. Genom att använda flikarna överst på skärmen kan du växla till att istället visa:
    - En lista med alla sidor i boken
    - En lista med alla bokmärken som du har lagt till i boken
  3. Tryck på en rubrik, sida eller ett bokmärke och EasyReader hoppar direkt till den platsen i boken

Navigera genom att använda positionsreglaget

Du kan även navigera i din bok genom att dra i positionsreglaget. För att göra detta:

  1. Tryck på positionsreglaget som är placerat överst i mitten på skärmen i Läsaren. Positionsreglaget öppnas
  2. Dra reglaget till höger eller vänster för att navigera i boken
  3. För att stänga reglaget och fortsätta läsningen tryck vart som helst på skärmen utanför själva reglaget. Alternativt vänta en kort stund, reglaget stänger sig självt och läsningen påbörjas automatiskt