EasyReader - Lägg till bokmärke | Dolphin Computer Access

Bokmärken är användbara för att markera avsnitt med särskild betydelse i boken och som man snabbt och enkelt önskar kunna navigera tillbaka till. Du kan lägga till flera bokmärken i varje bok. För att lägga till ett bokmärke:

  1. Tryck på knappen ‘Bokmärke’ ikon i Läsaren när du befinner dig på en plats i boken där du önskar sätta ett bokmärke. Knappen är placerad längst ned till vänster på skärmen
  2. Använd alternativen för att skriva en textnotering för ditt bokmärke. Alternativt kan du spela in en ljudnotering genom att tryck på knappen ‘Mikrofon’.
  3. Välj ’Spara’ för att återgå till Läsaren när du är klar med din bokmärkesnotering
  4. Avsnittet i boken där du har lagt till ett bokmärke har nu en bokmärkessymbol. Du hittar dina bokmärken genom att trycka på knappen  ‘Boknavigation’ och välja fliken ‘Bokmärken’.