EasyReader - Ställ in insomningsfunktion

Du kan ställa in insomningsfunktionen i EasyReader för att automatiskt stoppa uppspelningen efter ett specifikt angivet tidsvärde. För att göra detta:

  1. Välj knappen ‘Insomningsläge’ i Läsaren ikon .Knappen är placerad nederst näst längst till höger på skärmen
  2. Välj ett värde för insomningstid. Välj alternativet ‘Av’ om du tidigare angivit ett tidsvärde och önskar avaktivera funktionen insomningstid
  3. När du har valt ett värde återgår du automatiskt till Läsaren. Ikonen färgas nu orange. Den orangefärgade ikonen betyder att insomningsfunktionen är aktiverad med ett tidsvärde ikon .När timern har räknat ned den angivna tiden till noll stoppar EasyReader uppspelning av boken automatiskt.