EasyReader - Ändra färginställningar för text, bakgrund och markering

Det finns två alternativ för att ändra färginställningar i Läsaren:

 1. Välj från listan med förvalda färgteman
 2. Gör dina individuella färgval för text-, bakgrunds- och textmarkering

För att välja färgtema:

 1. Tryck på knappen ‘Textinställningar’ ikon i Läsaren. Knappen är placerad överst näst längst till höger på skärmen
 2. Välj listrutan ‘Tema’ och gör ditt val från listan med fördefinierade färgteman
 3. När du har gjort ditt val tryck på ‘Bakåt’ eller ‘Stäng’ överst på skärmen för att återgå till Läsaren

För att välja dina egna text-, bakgrunds- och textmarkeringsfärger:

 1. Tryck på knappen ‘Textinställningar’ ikon i Läsaren. Knappen är placerad överst näst längst till höger på skärmen
 2. Tryck på färgväljare för att välja specifik färg för:
  1. Text
  2. Bakgrund
  3. Mening
  4. Ord
 3. När du har gjort ditt val tryck på ‘Bakåt’ eller ‘Stäng’ överst på skärmen för att återgå till Läsaren