EasyReader - Ändra läshastighet | Dolphin Computer Access

‘Ljudinställningar’ i EasyReader innehåller flera inställningar för att ljudet i Läsaren skall vara tydligt att lyssna på.

Tips: Du kan när som helst välja ‘Återställ’ för att återgå till standardinställningar för ljudet som gällde efter nyinstallation av appen.

  1. Tryck på knappen ‘Ljudinställningar’ ikon i Läsaren. Knappen är placerad överst till höger på skärmen
  2. Justera läshastigheten med hjälp av reglaget. Under “Röstinställningar” finns en ’Spela’-knapp för provlyssning av den inställda läshastigheten
  3. När du är klar med dina inställningar för läshastigheten välj ‘Bakåt’ eller ‘Stäng’ överst på skärmen för att återgå till Läsaren

Tips på tryckskärmsgest: Du kan snabbt ändra läshastigheten genom att svepa upp/ned på skärmen med två fingrar i Läsaren. Genom att svepa uppåt ökas och nedåt minskas läshastigheten.