EasyReader - Filformat som stöds | Dolphin Computer Access

Följande filformat kan öppnas i EasyReader

  • DAISY 2
  • DAISY 3
  • EPUB 2 (oskyddad)
  • EPUB 3 (oskyddad)
  • Klippbordstexter

Följande filformat kan inte öppnas i Läsaren, de kommer istället att öppnas i respektive standardapp:

  • PDF
  • Word