EasyReader - Slepen en plaatsen van boeken in EasyReader

U kunt boeken naar EasyReader slepen en plaatsen om ze direct te kunnen openen in de Lezer.

Opmerking – om boeken te kunnen slepen en plaatsen naar EasyReader moet u een iPad met iOS 11 of later gebruiken. Om een boek te kunnen slepen en plaatsen in EasyReader moet het boek beschikbaar zijn in DAISY (DAISY 2 of DAISY 3) formaat, niet beveiligd EPUB (EPUB 2 of EPUB 3) formaat of TXT formaat.

Om boeken te slepen en plaatsen in EasyReader:

  1. Open de app die uw boek bevat (zoals email of Bestanden), Zoek dan het boek op dat u wilt lezen en selecteer dit.
  2. In de geopende app schuift u uw vinger van onder naar boven in het scherm om het iOS Dock te openen.
  3. Houdt uw vinger op  het EasyReader symbool in het iOS Dock, schuif het dan naar de zijkant waar u wilt dat EasyReader wordt weergegeven. EasyReader zal nu worden getoond aan de kant van uw app.
  4. Open uw ‘Mijn Boeken’ lijst in EasyReader
  5. Tik en houdt uw vinger op het bestand dat u wilt lezen en sleep het over het scherm naar de plaats waar de ‘Mijn Boeken’ lijst van EasyReader wordt weergegeven. Uw boek zal worden gekopieerd naar uw ‘Mijn Boeken’ lijst waar het gereed staat om te worden geopend in de Lezer.