EasyReader for Mac - Sök efter ett ord eller en fras i boken

För att söka efter ett specifikt ord eller en specifik fras i en bok:

  1. Välj knappen 'Sök' Ikon placerad nära skärmens övre vänstra sida eller öppna fliken 'Sök' i navigationsfönstret. Redigeringsfältet för 'Sök' öppnas.
  2. Skriv in ordet eller frasen du vill söka efter i redigeringsfältet och välj därefter 'Sök'.
  3. EasyReader presenterar alla förekomster av ditt sökbegrepp i boken i Navigationsfönstret. Enkelklicka på ett av sökresultaten för att hoppa till meningen eller stycket där sökbegreppet förekommer.