EasyReader for Mac - Textinställningar

Textinställningar erbjuder dig att anpassa hur boken presenteras utseendemässigt i Läsaren. För att öppna inställningar för text, välj 'Textinställningar' Ikon knappen placerad nära det övre högra hörnet på skärmen. Skärmen 'Inställningar' med alternativet 'Textinställningar' presenteras.

Textinställningar

Följande alternativ finns i 'Textinställningar':

  • Textstorlek. Denna inställning erbjuder dig att öka respektive minska textstorleken som presenteras i Läsaren.
  • Typsnitt. Denna inställning erbjuder dig att ändra typsnittet på texten som presenteras i Läsaren.
  • Marginaler. Denna inställning erbjuder dig att öka respektive minska bredden på vänster- och högermarginalen i Läsaren.
  • Radavstånd. Denna inställning erbjuder dig att öka respektive minska avståndet mellan raderna i boken.
  • Teckenavstånd. Denna inställning erbjuder dig att öka respektive minska avståndet mellan respektive tecken i boken.
  • Tema. Denna inställning erbjuder dig att välja färgschema för boken. Alternativen 'Svart' och 'Mörkblå' erbjuder båda hög kontrast och kan därför vara användbara teman för personer med en synskada. Alternativen 'Ljusgul' och 'Ljusblå' erbjuder båda lågkontrast och kan därför vara användbara teman för användare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Om inget av dessa fördefinierade färgscheman passar dina personliga behov kan du skapa din egen anpassning för text-, bakgrunds- och markeringsfärg.

  • Textfärg. Denna inställning erbjuder dig att ändra färg på texten som presenteras i Läsaren. Välj färgrutan för textfärg och gör dina inställningar.
  • Bakgrundsfärg. Denna inställning erbjuder dig att ändra bakgrundsfärg i Läsaren. Välj färgrutan för bakgrundsfärg och gör dina inställningar
  • Markeringsfärg. Denna inställning erbjuder dig att ändra färg för markeringen i Läsaren. Välj färgrutan för markeringsfärg och gör dina inställningar