EasyReader for Mac - Ljudinställningar

Ljudinställningar erbjuder dig att anpassa hur boken läses upp för dig. Välj 'Ljudinställningar' för att anpassa hur boken presenteras ljudmässigt Ikon knappen placerad nära det övre högra hörnet på skärmen. Skärmen 'Inställningar' med alternativet 'Ljudinställningar' presenteras.

Ljudinställningar

Följande alternativ för 'Ljudinställningar' finns:

  • Uppspelningshastighet. Denna inställning erbjuder dig att öka respektive minska hastigheten för rösten som läser upp boken.
  • Spela ljud vid bokmärke. Denna inställning erbjuder dig att välja om en ljudnotifikation skall användas eller inte i samband med att markeringens fokus befinner sig på en mening eller ett stycke som har ett bokmärke kopplat till sig.
  • Spela vid navigation. Denna inställning erbjuder dig att ställa in om en bok automatiskt skall påbörja uppspelning i samband med att den öppnas eller inte. Denna inställning omfattar även samma beteende när du hoppar till en annan mening, rubrik, sida, ett bokmärke eller sökobjekt i boken.