EasyReader for Mac - Uppspelning | Dolphin Computer Access

Följande kortkommandon kan användas i Läsaren.

Funktion

Tangent

Spela / Paus

ALT + Mellanslag

Nästa fras (mening eller stycke)

⌘ + Pil höger

Föregående fras (mening eller stycke)

⌘ + Pil vänster