EasyReader for Mac - Boknavigation

Följande kortkommandon kan användas i Läsaren.

Funktion

Tangent

Nästa rubrik

⌘ + Pil upp

Föregående rubrik

⌘ + Pil ned

Nästa sida

⌘ + SHIFT + Pil höger

Föregående sida

⌘ + SHIFT + Pil vänster

Gå till sida

⌘ + G

Nästa 15 sekunder

⌘ + CTRL + Pil höger

Föregående 15 sekunder

⌘ + CTRL + Pil vänster

Gå till början av boken

⌘ + HOME

Gå till slutet av boken

⌘ + END

Visa lista med rubriker

CTRL + H

Visa lista med sidor

CTRL + P

Visa lista med bokmärken

CTRL + B

Lägg till bokmärke

⌘ + B

Radera valt bokmärke

⌘ + CTRL + SHIFT + B

Redigera valt bokmärke

⌘ + SHIFT + B

Sök i boken

⌘ + F eller CTRL + F