Följande kortkommandon kan användas i Läsaren.

Funktion

Tangent

Öppna en bok

⌘ + O

Var är jag?

⌘ + I

Hjälp

⌘ + ?

Avsluta EasyReader

⌘ + Q

 

To change your support language, choose from the following list: