Lär dig Guide - Läsa en taltidning från MTM Taltidningar

Du kan anpassa Läsaren i Guide så att utseendet och textstorleken passar dig och dina behov. Läs mer på: http://www.yourdolphin.com/?lang2=sv