Lär dig Guide - Ladda ned din talbok från Legimus

När du är inloggad i MTM Legimus kan du söka efter och ladda ned talböcker från olika sökkategorier i Legimus. Läs mer på: http://www.yourdolphin.com/?lang2=sv