Dowiedz się SuperNova - Tryb opisu klawiszy (polskie napisy)

Czytaj z polskimi napisami.

Transcript

W Trybie opisu klawiszy możesz dowiedzieć się o funkcji danego klawisza bez wykonywania jego akcji.

Funkcja ta pozwala na zaznajomienie się z układem klawiatury oraz na zapoznanie się ze skrótami klawiszowymi z dowolnego miejsca w systemie Windows.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb opisu klawiszy wciśnij CAPSLOCK i ZNAK ZAPYTANIA.

Podczas wpisywania znaków w Trybie opisu klawiszy, każda litera będzie ogłaszana lecz nie będzie wpisywana w aplikacji.

Jeśli wciśniesz skrót klawiszowy SuperNova jak na przykład LEWY CONTROL +0 usłyszysz komunikat „Włącz/wyłącz głos", ale głos pozostanie niezmieniony.

[Vocaliser] Dolphin SuperNova, dla każdej osoby z wadą wzroku. www.yourdolphin.com